Registracija

Registracija za Simpozijum

Samo registrovani učesnici koji su platili kotizaciju će moći da učestvuju u radu Simpozijuma.
Registracija i online plaćanje su dostupni putem on-line formulara OVDE.

Rana kotizacija (do 15.03.2022.): 12 000 RSD ili 100 Eur
Kotizacija (posle 15.03.2022.): 18 000 RSD ili 150 Eur
Online prisustvo na Kongresu neće biti omogućeno zbog malog broja zainteresovanih da prati Kongres na ovaj način

U cenu registracije je uključeno sledeće:
– Prisustvo sesijama;
– Kongresni materijal;
– Pauze za kafu sa osveženjem;
– Koktel dobrodošlice u četvrtak, 12.05.;
– Svečanu večeru u petak, 13.05.;

U cenu registracije nije uključena svečana večera za lica koja su u pratnji učesnika Kongresa u petak 13.05.
Cena svečana večere za njih je 50 eura. Uplatu svečane večere možete izvršiti na račun Udruženja nukearne medicine Srbije, Karađorđev trg 34, Zemun-Beograd
Poslednji dan Kongresa, 14. Maja biće organizovan izlet za zainteresovane učesnike – izlet do vinarije Deurić ili Manastira Jazak. Više informacija na sajtu biće objavljeno uskoro.
Tekući račun za uplate u RSD: 265-1620310003677-95, Raiffeisen Bank, Beograd

UPLATA KOTIZACIJE: Udruženje nukearne medicine Srbije, Karađorđev trg 34, Zemun-Beograd
Tekući račun za uplate u RSD: 265-1620310003677-95, Raiffeisen Bank, Beograd

Račun za uplate u stranoj valuti:
Naziv banke: OTP Banka Srbije a.d, Trg Slobode 7, NOVI SAD,RS
Intermediary: DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN, DE, GERMANY
SWIFT CODE: OTPVRS22
IBAN No: RS35325960160000923373

Prijave za učešće slati do: 01.05.2022. godine.