Teme simpozijuma

TEME KONGRESA

 • Kontrola kvaliteta i osiguranje kvaliteta
 • Edukacija kontrole kvaliteta i sigurnosti kvaliteta
 • Uloga veštačke inteligencije u nuklearnoj medicini
 • Savremena hibridna snimanja kod bolesti srca i pluća
 • Otkrivanje infekcija i upala
 • Značaj nuklearne medicine u srčanoj amiloidozi
 • Novi tehnološki napredak u teranostici
 • Uticaj pandemije COVID-19 na nuklearnu medicinu
 • Razno
 • Uloga tehničara u nuklearnoj medicini
 • Dostignuća u nuklearnoj medicini 2022. u Srbiji:
  • Prezentacija objavljenih radova za nagradu Milovan Antić
  • Predstavljanje poglavlja knjige za nagradu Ljubomir Stefanović
  • Predstavljanje dobitnika nagrade Akademik Vladimir Bošnjaković
 • Poster sesija